انتشار
   عدم انتشار
   • نمون برگ...

    ثبت نام بدو خدمت با کد 93600719

    مجری:آموزش نیروی انسانی

   • نمون برگ...

    اطلاعات میزان پذیرش اردوگاهها

    مجری:اداره فرهنگی هنری

   • نمون برگ...

    نمون برگ الف بازنشستگان 94

    مجری:امور اداری

   • نمون برگ...

    دوره ضمن خدمت گروه ساختمان فنی

    مجری:گروههای آموزشی متوسطه

   • نمون برگ...

    پیشنهادات و مشکلات سیستم های فعال در اداره فناوری آپ فارس

    مجری:فناوری ادارات

   صفحه: 1 2 3 4 5

   3385

   تعداد پاسخ

   ثبت نام بدو خدمت با کد 93600719

   افرادی که این کد دوره در لیست دوره های آنها نیست می توانند در این دوره ثبت نام کنند.

   مجری: آموزش نیروی انسانی | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۰۸/۰۳/۱۳۹۴

   1871

   تعداد پاسخ

   اطلاعات میزان پذیرش اردوگاهها

   مجری: اداره فرهنگی هنری | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴

   نمون برگ الف بازنشستگان 94

   مجری: امور اداری | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴

   دوره ضمن خدمت گروه ساختمان فنی

   مجری: گروههای آموزشی متوسطه | تاریخ اعتبار: ۱۰:۰۰ ۱۰/۰۷/۱۳۹۴

   313

   تعداد پاسخ

   پیشنهادات و مشکلات سیستم های فعال در اداره فناوری آپ فارس

   با ارسال پیشنهادات، مشکلات و نظرات خود در رابطه با سیستم های فعال در اداره آموزش و پرورش استان فارس ما را در ارتقاء هر چه بیشتر سطح کمی و کیفی آنها یاری نمایید

   مجری: فناوری ادارات | تاریخ اعتبار: ۰۱:۰۱ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴

   جدیدترین نمون برگ ها