انتشار
   عدم انتشار
   • بزودی...

    دوره آموزشی نماز با عنوان ((طرح ملی مبین))

    مجری:شيراز- ناحيه 1

   • بزودی...

    دوره آموزشی نماز با عنوان ((جشن تکلیف))

    مجری:شيراز- ناحيه 1

   • نمون برگ...

    جمع آوری اطلاعات همکاران شاغل شهرستان خرامه

    مجری:خرامه

   • نمون برگ...

    فعال سازی سامانه اندروید فارس آموز

    مجری:هوشمند سازی

   • نمون برگ...

    اعلام ساعات ضمن خدمت و مبالغ قابل کسر و کسر شده سال 94 شهرستان خرامه

    مجری:خرامه

   • نمون برگ...

    نمون برگ ثبت نام آزمون تغییر سمت به مشاور مدرسه 96

    مجری:اداره امور تربیتی

   • نمون برگ...

    حق نظارت خرید خدمات آموزشی(برون سپاری)

    مجری:آموزش و پرورش استان فارس

   صفحه: 1 2 3 4 5
   211
   تعداد پاسخ

   لطفاً در ثبت اطلاعات نهایت دقت را مبذول فرمایید.

   مجری: خرامه | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
   105
   تعداد پاسخ

   مجری: هوشمند سازی | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵
   504
   تعداد پاسخ

   تذکر مهم: در ستون بدهکار بستانکار در صورتی که عدد منفی باشد( منفی در جلو عدد نوشته شده است) شما بدهکار و از حقوق شما کسر می گردد و اگر مثبت بود شما از ضمن خدمت طلبکار می باشید و در صورتی که طلب خود را دریافت نکرده اید از تاریخ 95/4/10 به ضمن خدمت خرامه مراجعه فرمایید.

   مجری: خرامه | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
   1
   تعداد پاسخ

   توجه: درقسمت ثبت اطلاعات نمون برگ، مشخصات را کامل وارد کنید و نوار پیمایش را به سمت چپ بکشید تا سایر گزینه ها نیز نمایش داده شود سپس دکمه ذخیره (گوشه انتهایی سمت چپ)را زده تا ردیف جدیدخالی ایجاد شود و بتوانید اطلاعات نفر بعد را وارد نمایید. فراموش نشود پس از واردکردن اطلاعات همه افراد کلید ثبت نهایی (پایین صفحه)را بزنید تا همه اطلاعات وارد شده ذخیره شود.

   مجری: اداره امور تربیتی | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

   مجری: آموزش و پرورش استان فارس | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸

   جدیدترین نمون برگ ها