انتشار
   عدم انتشار
   • نمون برگ...

    تکمیل مشخصات دانش آموزان ورودی به پایه هفتم مدارس متوسطه اول ناحیه یک شیراز

    مجری:شيراز- ناحيه 1

   • نمون برگ...

    تکمیل مشخصات دانش آموزان ورودی به پایه دهم مدارس متوسطه دوم ناحیه یک شیراز

    مجری:شيراز- ناحيه 1

   • نمون برگ...

    جمع آوری اطلاعات همکاران شاغل شهرستان خرامه

    مجری:خرامه

   • نمون برگ...

    تقاضانامه ثبت نام دانش آموزان مدارس متوسطه دوم ناحیه یک شیراز

    مجری:شيراز- ناحيه 1

   • نمون برگ...

    اعلام ساعات ثبت شده ضمن خدمت در کارگزینی شهرستان خرامه تا 94/12/29

    مجری:خرامه

   صفحه: 1 2 3 4 5

   مجری: شيراز- ناحيه 1 | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

   مجری: شيراز- ناحيه 1 | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
   101
   تعداد پاسخ

   لطفاً در ثبت اطلاعات نهایت دقت را مبذول فرمایید.

   مجری: خرامه | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۱۵

   مجری: شيراز- ناحيه 1 | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
   700
   تعداد پاسخ

   تذکر مهم : ستون سال محاسبه 94 و 95 مربوط به ضمن خدمت تاریخ 93/1/1 تا 93/12/29 می باشد و ضمن خدمت تاریخ 94/1/1 تا 94/12/29 به صورت سیستمی ثبت گردیده است.

   مجری: خرامه | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱