انتشار
   عدم انتشار
   • نمون برگ...

    شماره تلفن مستقیم وداخلی پرسنل اداره کل

    مجری:آموزش و پرورش استان فارس

   • نمون برگ...

    جمع آوری اطلاعات کل پرسنل استان فارس - شاغل وبازنشسته

    مجری:اداره فناوری اطلاعات

   • نمون برگ...

    مشخصات همکاران حوزه فناوری اطلاعات

    مجری:آموزش و پرورش استان فارس

   • نمون برگ...

    اطلاعات میزان پذیرش اردوگاهها

    مجری:اداره فرهنگی هنری

   • نمون برگ...

    جمع آوری اطلاعات تجهیزات رایانه ای اداره کل

    مجری:توسعه شبکه ها

   صفحه: 1 2 3 4 5

   61

   تعداد پاسخ

   شماره تلفن مستقیم وداخلی پرسنل اداره کل

   مجری: آموزش و پرورش استان فارس | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

   39549

   تعداد پاسخ

   جمع آوری اطلاعات کل پرسنل استان فارس - شاغل وبازنشسته

   همکاران محترم جهت امکان اطلاع رسانی سریع آخرین بخش نامه ها واطلاعیه هاو رویدادهامتناسب با پست ورشته تدریس نسبت به تکمیل دقیق اطلاعات این فرم اقدام نمایید. *** در صورتی که اطلاعات شما درنمون برگ موجود نمی باشد فرم شماره 787 را به آدرس eform.farsedu.ir/787 تکمیل نمایید ***

   مجری: اداره فناوری اطلاعات | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

   88

   تعداد پاسخ

   مشخصات همکاران حوزه فناوری اطلاعات

   مجری: آموزش و پرورش استان فارس | تاریخ اعتبار: ۱۲:۰۰ ۰۶/۱۲/۱۳۹۳

   1723

   تعداد پاسخ

   اطلاعات میزان پذیرش اردوگاهها

   مجری: اداره فرهنگی هنری | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

   206

   تعداد پاسخ

   جمع آوری اطلاعات تجهیزات رایانه ای اداره کل

   مجری: توسعه شبکه ها | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۰۱/۱۲/۱۳۹۳

   جدیدترین نمون برگ ها