انتشار
   عدم انتشار
   • نمون برگ...

    ارتباط با مدیر کل

    مجری:آموزش و پرورش استان فارس

   • نمون برگ...

    کارگاه سه بعدی( واقعیت مجازی) نجوم

    مجری:پژوهش سرای جابربن حیان

   • نمون برگ...

    بسته آموزشی مرحله اول سظح یک ویژه آموزگاران ابتدایی مدارس غیر دولتی بهار97

    مجری:اداره مشارکت ها

   • نمون برگ...

    کلاسهای آموزشی ویژه مدیران غیر دولتی بهار 97

    مجری:اداره مشارکت ها

   • نمون برگ...

    ثبت ایده و اختراع

    مجری:پژوهش سرای جابربن حیان

   صفحه: 1 2 3 4 5

   مجری: آموزش و پرورش استان فارس | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸

   مجری: پژوهش سرای جابربن حیان | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱

   مجری: اداره مشارکت ها | تاریخ اعتبار: ۰۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

   مجری: اداره مشارکت ها | تاریخ اعتبار: ۰۰:۵۹ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱

   از تمام افراد خلاق که مالک ایده های جدید و اختراعات نوین می باشند جهت ثبت اختراع دعوت به عمل می آید.

   مجری: پژوهش سرای جابربن حیان | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۱۳۹۷/۰۶/۳۰

   جدیدترین نمون برگ ها