انتشار
   عدم انتشار
   • نمون برگ...

    جمع آوری اطلاعات کل پرسنل استان فارس - شاغل وبازنشسته

    مجری:آموزش و پرورش استان فارس

   • نمون برگ...

    مشخصات همکاران حوزه فناوری اطلاعات

    مجری:آموزش و پرورش استان فارس

   • نمون برگ...

    اطلاعات میزان پذیرش اردوگاهها

    مجری:اداره فرهنگی هنری

   • نمون برگ...

    پیشنهادات و مشکلات سیستم های فعال در اداره فناوری آپ فارس

    مجری:فناوری ادارات

   صفحه: 1 2 3 4 5

   28278

   تعداد پاسخ

   جمع آوری اطلاعات کل پرسنل استان فارس - شاغل وبازنشسته

   همکاران محترم جهت امکان اطلاع رسانی سریع آخرین بخش نامه ها واطلاعیه هاو رویدادهامتناسب با پست ورشته تدریس نسبت به تکمیل دقیق اطلاعات این فرم اقدام نمایید. *** در صورتی که اطلاعات شما درنمون برگ موجود نمی باشد فرم شماره 787 را به آدرس eform.farsedu.ir/787 تکمیل نمایید ***

   مجری: آموزش و پرورش استان فارس | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

   79

   تعداد پاسخ

   مشخصات همکاران حوزه فناوری اطلاعات

   مجری: آموزش و پرورش استان فارس | تاریخ اعتبار: ۱۲:۰۰ ۰۶/۱۲/۱۳۹۳

   1547

   تعداد پاسخ

   اطلاعات میزان پذیرش اردوگاهها

   مجری: اداره فرهنگی هنری | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

   266

   تعداد پاسخ

   پیشنهادات و مشکلات سیستم های فعال در اداره فناوری آپ فارس

   با ارسال پیشنهادات، مشکلات و نظرات خود در رابطه با سیستم های فعال در اداره آموزش و پرورش استان فارس ما را در ارتقاء هر چه بیشتر سطح کمی و کیفی آنها یاری نمایید

   مجری: فناوری ادارات | تاریخ اعتبار: ۰۱:۰۱ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

   جدیدترین نمون برگ ها