انتشار
   عدم انتشار
   • بزودی...

    درس پرورشی

    مجری:شيراز- ناحيه 3

   • بزودی...

    مشخصات امام جماعت فرهنگی(غیر روحانی)

    مجری:شيراز- ناحيه 3

   • نمون برگ...

    نمون برگ جمع آوری اطلاعات وسایل آزمایشگاهی غیر مصرفی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 94-93

    مجری:معاونت ابتدایی

   • نمون برگ...

    جمع آوری اطلاعات کل پرسنل استان فارس - شاغل وبازنشسته

    مجری:آموزش و پرورش استان فارس

   • نمون برگ...

    نمون برگ مشخصات نمایندگان مجلات رشد استان فارس

    مجری:معاونت ابتدایی

   • نمون برگ...

    مشخصات همکاران حوزه فناوری اطلاعات

    مجری:آموزش و پرورش استان فارس

   • نمون برگ...

    اطلاعات میزان پذیرش اردوگاهها

    مجری:اداره فرهنگی هنری

   صفحه: 1 2 3 4 5

   887

   تعداد پاسخ

   نمون برگ جمع آوری اطلاعات وسایل آزمایشگاهی غیر مصرفی دوره ابتدایی در سال تحصیلی 94-93

   منظور از وسایل آزمایشگاهی غیر مصرفی ( بادوام ) وسایلی است که دارای برچسب اموال یا بدون بر چسب بوده و سال ها قابل استفاده هستند. تجهیزات هوشمند نیز ازجمله رایانه ، لپ تاپ ، برد هوشمند ، مودم و سایر موارد تجهیزات مورد استفاده در مدارس هوشمند به تفکیک هر وسیله قید گردد.

   مجری: معاونت ابتدایی | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۳۰/۰۸/۱۳۹۳

   38062

   تعداد پاسخ

   جمع آوری اطلاعات کل پرسنل استان فارس - شاغل وبازنشسته

   همکاران محترم جهت امکان اطلاع رسانی سریع آخرین بخش نامه ها واطلاعیه هاو رویدادهامتناسب با پست ورشته تدریس نسبت به تکمیل دقیق اطلاعات این فرم اقدام نمایید. *** در صورتی که اطلاعات شما درنمون برگ موجود نمی باشد فرم شماره 787 را به آدرس eform.farsedu.ir/787 تکمیل نمایید ***

   مجری: آموزش و پرورش استان فارس | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

   43

   تعداد پاسخ

   نمون برگ مشخصات نمایندگان مجلات رشد استان فارس

   سال تحصیلی 94-93

   مجری: معاونت ابتدایی | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۱۵/۰۸/۱۳۹۳

   84

   تعداد پاسخ

   مشخصات همکاران حوزه فناوری اطلاعات

   مجری: آموزش و پرورش استان فارس | تاریخ اعتبار: ۱۲:۰۰ ۰۶/۱۲/۱۳۹۳

   1585

   تعداد پاسخ

   اطلاعات میزان پذیرش اردوگاهها

   مجری: اداره فرهنگی هنری | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳

   جدیدترین نمون برگ ها