انتشار
   عدم انتشار
   • بزودی...

    ارسال اطلاعات واحد سازمانی فعال در سال98-97

    مجری:طراح پرسشنامه طرح و برنامه

   • نمون برگ...

    ثبت نام دانش آموزان پایه اول دبستان دخترانه دکتر محمود حسابی

    مجری:شيراز- ناحيه 2

   • نمون برگ...

    فرم پیش ثبت نام دبیرستان دکتر محمود طباطبایی

    مجری:شيراز- ناحيه 1

   • نمون برگ...

    ثبت اطلاعات فردی کارکنان دبستان مستجابی2 (دوره اول ابتدایی)

    مجری:مستجابی 2

   • نمون برگ...

    ثبت نام دانش آموزان دبستان دخترانه دکتر حسابی

    مجری:شيراز- ناحيه 2

   • نمون برگ...

    فرم ثبت نام دانش آموزان دبستان خاکره یک سال تحصیلی 99-98

    مجری:شيراز- ناحيه 1

   صفحه: 1 2 3 4 5
   2
   تعداد پاسخ

   با سلام . لطفاً در ثبت دقیق اطلاعات دقت نمایید . ثبت اطلاعات به منزله ثبت نام قطعی فرزند شما نمی باشد . لذا پس از تکمیل فرم و دریافت کد رهگیری ، یک نسخه از اطلاعات وارده را چاپ نموده و جهت تکمیل مراحل ثبت نام تا تاریخ مشخص شده به دفتر آموزشگاه مراجعه نمایید . عدم مراجعه به موقع به منزله انصراف از ثبت نام می باشد .

   مجری: شيراز- ناحيه 2 | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
   696
   ظرفیت مانده

   لطفا اطلاعات فرم را طبق شناسنامه دانش آموز و اولیا با دقت تکمیل و به تمام سوالات پاسخ داده شود. اطلاعات این فرم به صورت محرمانه حفظ خواهد شد. از اعتمادشما به مدرسه فرزندتان سپاسگزاریم. با سپاس / مدیر آموزشگاه دخترانه دکتر سید محمود طباطبایی توجه مهم : ورود اطلاعات در این فرم به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد

   مجری: شيراز- ناحيه 1 | تاریخ اعتبار: ۱۲:۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
   18
   تعداد پاسخ

   همکار ارجمند با احترام از این که با دقت اطلاعات خواسته شده را تکمیل می کنید سپاسگزاریم.

   مجری: مستجابی 2 | تاریخ اعتبار: ۰۰:۰۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
   169
   تعداد پاسخ

   با سلام . لطفاً در ثبت دقیق اطلاعات دقت نمایید . ثبت اطلاعات به منزله ثبت نام قطعی فرزند شما نمی باشد . لذا پس از تکمیل فرم و دریافت کد رهگیری ، یک نسخه از اطلاعات وارده را چاپ نموده و جهت تکمیل مراحل ثبت نام تا تاریخ مشخص شده به دفتر آموزشگاه مراجعه نمایید . عدم مراجعه به موقع به منزله انصراف از ثبت نام می باشد .

   مجری: شيراز- ناحيه 2 | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
   366
   ظرفیت مانده

   خواهشمند است پس از تکمیل فرم و دریافت کد رهگیری یک نسخه از آن را چاپ و در روز ثبت نام تحویل مدرسه نمایید. در ثبت اطلاعت دقت نمایید. ثبت اطلاعات به منزله ثبت نام قطعی نمی باشد.

   مجری: شيراز- ناحيه 1 | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

   جدیدترین نمون برگ ها