انتشار
   عدم انتشار
   • نمون برگ...

    جمع آوری اطلاعات همکاران شاغل شهرستان خرامه

    مجری:خرامه

   • نمون برگ...

    اعلام ساعات ضمن خدمت و مبالغ قابل کسر و کسر شده سال 94 شهرستان خرامه

    مجری:خرامه

   • نمون برگ...

    نمون برگ گزارش تفصیلی بیماریهای واگیر فصل بهار

    مجری:شيراز- ناحيه 1

   • نمون برگ...

    فرم گزارش فوت

    مجری:شيراز- ناحيه 1

   • نمون برگ...

    فرم مشارکت اولیا پزشک و پیراپزشک

    مجری:شيراز- ناحيه 1

   صفحه: 1 2 3 4 5
   220
   تعداد پاسخ

   لطفاً در ثبت اطلاعات نهایت دقت را مبذول فرمایید.

   مجری: خرامه | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
   530
   تعداد پاسخ

   تذکر مهم: در ستون بدهکار بستانکار در صورتی که عدد منفی باشد( منفی در جلو عدد نوشته شده است) شما بدهکار و از حقوق شما کسر می گردد و اگر مثبت بود شما از ضمن خدمت طلبکار می باشید و در صورتی که طلب خود را دریافت نکرده اید از تاریخ 95/4/10 به ضمن خدمت خرامه مراجعه فرمایید.

   مجری: خرامه | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

   مجری: شيراز- ناحيه 1 | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

   مجری: شيراز- ناحيه 1 | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

   مجری: شيراز- ناحيه 1 | تاریخ اعتبار: ۲۳:۵۹ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰

   جدیدترین نمون برگ ها